Các công ty Dịch vụ lưu trú ngắn ngày tại Đà Nẵng

Danh sách các công ty và doanh nghiệp Dịch vụ lưu trú ngắn ngày tại Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH HOA MINH ĐÀO

0401966087

Thửa Đất Số 156A, A7, Tờ Bản Đồ Số 00, Khu Dân Cư Vạn Tường, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu

CÔNG TY TNHH SALA HOUSE

0401963456

Thửa đất số 657, Tờ bản đồ số 18, Tổ 5, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ