Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận Thanh Khê Đà Nẵng

Có 9272 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Thanh Khê Đà Nẵng. Các công ty tại Quận Thanh Khê Đà Nẵng tập trung chủ yếu ở Phường An Khê 886 công ty, Phường Chính Gián 884 công ty, Phường Vĩnh Trung 802 công ty, Phường Thạc Gián 784 công ty, Phường Hoà Khê 659 công ty, Phường Xuân Hà 556 công ty, Phường Thanh Khê Đông 497 công ty, Phường Thanh Khê Tây 463 công ty, ...