Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận Liên Chiểu Đà Nẵng

Có 5163 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Liên Chiểu Đà Nẵng. Các công ty tại Quận Liên Chiểu Đà Nẵng tập trung chủ yếu ở Phường Hoà Minh 1417 công ty, Phường Hoà Khánh Bắc 1064 công ty, Phường Hoà Khánh Nam 692 công ty, Phường Hoà Hiệp Nam 223 công ty, Phường Hoà Hiệp Bắc 146 công ty, ...

CÔNG TY TNHH HOA MINH ĐÀO

0401966087

Thửa Đất Số 156A, A7, Tờ Bản Đồ Số 00, Khu Dân Cư Vạn Tường, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu