Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận Cẩm Lệ Đà Nẵng

Có 5299 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Cẩm Lệ Đà Nẵng. Các công ty tại Quận Cẩm Lệ Đà Nẵng tập trung chủ yếu ở Phường Khuê Trung 1218 công ty, Phường Hoà An 795 công ty, Phường Hoà Xuân 625 công ty, Phường Hoà Thọ Đông 499 công ty, Phường Hoà Phát 266 công ty, Phường Hoà Thọ Tây 253 công ty, ...